1) Het toernooi wordt gespeeld op de terreinen van Sporta Tongerlo (locatie 1),
KFC Tongerlo (locatie 2) en Victoria Tongerlo (locatie 3).

Het adres van deze 3 locaties is GENEINDE 2, 2260 TONGERLO (WESTERLO).
Het toernooi editie 2022 vindt plaats tijdens het weekend van 28 en 29 mei 2022
en de organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de VZW Hageland Cup.

2) De HAGELAND CUP 2022 wordt gespeeld volgens de bestaande FIFA, UEFA en KBVB re-
glementen en volgens het eigen toernooireglement.

3) Het beslissingscomité van de HAGELAND CUP 2022 zorgt voor de naleving van deze
reglementen. Door deelname aan het toernooi aanvaarden de clubs de reglementen
en de beslissingen van de organisatie.

4) Het toernooi is voorbehouden voor :

JUNIOREN ONDER 17 (2005 : 11 tegen 11)
JUNIOREN ONDER 15 (2007 : 11 tegen 11)
JUNIOREN ONDER 14 (2008 : 11 tegen 11)
JUNIOREN ONDER 13 (2009 : 11 tegen 11)
JUNIOREN ONDER 12 (2010 : 11 tegen 11)

JUNIOREN ONDER 11 (2011 : 7 tegen 7)
JUNIOREN ONDER 10 (2012 : 7 tegen 7)

JUNIOREN ONDER 9 (2013 : 5 tegen 5)
JUNIOREN ONDER 8 (2014 : 5 tegen 5)

Op deze ouderdomslimiet zal streng gecontroleerd worden.

Bij 11 tegen 11 is er dispensatie mogelijk voor max. 2 spelers van max. 6
maanden. Bij 7 tegen 7 max. 1 speler en bij 5 tegen 5 is er GEEN dispensatie
mogelijk.

5) Iedere ploeg moet aan de toernooileiding een spelerslijst of/en identiteitsbe-
wijzen van de spelers kunnen voorleggen VOOR de aanvang van hun wedstrijden.
(Spelerslijst is te downloaden op: Wedstrijdsblad )

6) Daar wij de naam internationaal toernooi waardig willen zijn, zullen racis-
tische opmerkingen direct met een rode kaart bestraft worden.

7) Er zijn onbeperkt aantal vervangingen, zonder het onderbreken of storen van de
wedstrijd.

8) De organisatoren willen erover waken geweld van de velden te bannen. Wanneer
een speler een rode kaart krijgt, moet hij het veld verlaten en mag hij niet
vervangen worden. Deze speler is dan ook automatisch geschorst voor de vol-
gende wedstrijd
van het toernooi.

9) Klachten door de benadeelden moeten uiterlijk 30 minuten na de wedstrijd aan
het secretariaat worden overhandigd. De beslissing die hierna door het orga-
nisatiecomité wordt genomen is onherroepelijk en bindend voor alle deelnemende
teams. Indien een klacht wordt aanvaard, dan verliest de betrokkene ploeg de
wedstrijd met 2-0 en deze goals tellen mee voor het doelpuntensaldo (art. 15).
Elke klacht die ingediend wordt, kost € 50,00 voor de club die de klacht in-
dient. Is de klacht gegrond, dan wordt dit bedrag teruggegeven.

10) In de neutrale zone mogen slechts 3 afgevaardigden plus de dokter en de inval-
lers aanwezig zijn. De scheidsrechter zal er over waken dat andere personen –
uitgezonderd de terreinverantwoordelijken van de HAGELAND CUP 2022 zelf – uit
de neutrale zone worden verwijderd.

11) De teams moeten uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig
zijn om de formaliteiten in orde te brengen. Indien een team problemen heeft
om het terrein te bereiken of is verloren gereden en men brengt het secretari-
riaat hiervan op de hoogte (45 minuten uiterlijk voor de wedstrijd), dan zal
hier een oplossing voor gezocht worden. Hiervoor kan men de wedstrijd dus niet
verliezen.

12) Elke deelnemer zorgt (indien mogelijk) voor een wimpel of aandenken voor elk
buitenlands team waar zij tegen moeten spelen. (Gelieve, indien mogelijk, er
ook 1 te bezorgen aan het organisatiecomité).

13) De ploegen moeten voor hun opwarming zelf voetballen meebrengen.

14) WEDSTRIJD DUUR:

28/05/2022 :  junioren -17 : 1×25 minuten zonder rustpauze
– junioren -15 : 1×22 minuten zonder rustpauze
– junioren -14 : 1×22 minuten zonder rustpauze
– junioren -13 : 1×22 minuten zonder rustpauze
– junioren -12 : 1×22 minuten zonder rustpauze

– junioren -11 : 1×20 minuten zonder rustpauze
– junioren -10 : 1×20 minuten zonder rustpauze

– junioren -9 : 1×20 minuten zonder rustpauze
– junioren -8 : 1×20 minuten zonder rustpauze

29/05/2022 :- junioren -17 : 1×25 minuten zonder rustpauze
– junioren -15 : 1×22 minuten zonder rustpauze
– junioren -14 : 1×22 minuten zonder rustpauze
– junioren -13 : 1×22 minuten zonder rustpauze
– junioren -12 : 1×22 minuten zonder rustpauze

– junioren -11 : 1×20 minuten zonder rustpauze
– junioren -10 : 1×20 minuten zonder rustpauze

– junioren -9 : 1×20 minuten zonder rustpauze
– junioren -8 : 1×20 minuten zonder rustpauze

15) De rangschikking wordt na elke gespeelde reeks als volgt opgemaakt :

1) Winst = 3 punten
Gelijk en strafschoppen gewonnen = 2 punten
Gelijk en strafschoppen verloren = 1 punt
Verlies = 0 punten

2) Ingeval van gelijke stand geldt de volgende waardemeter :
A. het beste doelpuntensaldo ;
B. het meest gemaakte doelpunten ;
C. de winnaar van het eventueel gespeelde onderlinge duel;
D. loting.

16) Wat met strafschoppen ?

Er worden enkel 3 strafschoppen genomen na een gelijkspel. In alle andere ge-
vallen worden er geen strafschoppen genomen. Is er hier na 3 strafschoppen nog
steeds geen winnaar, dan wordt er WEL verder gedaan tot dat er een winnaar is.

17) De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, schade,
verlies, diefstal en andere ongemakken.

18) Elk team is verplicht om TWEE verschillende stellen shirts voor handen te
hebben ingeval dat de tegenstrever in een zelfde kleur zou spelen. Het team
die als thuisspelend vermeld staat, past zich aan de kleuren van het bezoekend
team aan.

19) Indien een team tijdens 1 van zijn toernooiwedstrijden niet of te laat komt op-
dagen, dan wordt er door het organisatiecomité een boete van € 200,00 opgelegd.
Eventuele bijkomende boeten aan de K.B.V.B. zijn hier natuurlijk niet in be-
grepen. De betrokkene club verliest dan ook automatisch deze wedstrijd met 2-0
en deze goals tellen mee voor het doelpuntensaldo (art.15).

20) Al onze velden zijn grasvelden. Enkel terrein B, E en F (Sporta Tongerlo) +
terrein K (KFC Tongerlo) zijn kunstgrasvelden.

Gelieve hier rekening mee te houden aangaande uit schoeisel !!!

21) Scheidsrechterlijke beslissingen op het veld zijn onaanvechtbaar. Alle voor-
vallen, niet voorzien in dit reglement vallen onder de officiële reglementering
van de KBVB.

22) Iedere deelnemende ploeg wordt geacht dit reglement te kennen.

Toernooiverantwoordelijke
VZW HAGELAND CUP